Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Wielka Brytania - prowizje i opłaty

Opłaty zwrot podatku Wielka Brytania

Kwota prowizji pobierana przez nasze biuro wynosi:
 • dla zwrotów poniżej 300 GBP: 41 GBP + VAT (50,43 GBP z VAT)
 • dla zwrotów powyżej 300 GBP: 7% + VAT (8,61% z VAT) kwoty zwrotu, nie mniej niż 55 GBP + VAT (67,65 GBP z VAT)

Opłata za wykonanie usługi potrącana jest bezpośrednio po odzyskaniu podatku. Na ustaloną wysokość prowizji składa się między innymi:
 • koszt przesłania dokumentów
 • koszt przygotowania pełnego wniosku rozliczeniowego
 • koszt pełnej analizy nadesłanych dokumentów
 • koszt kalkulacji wysokości kwoty zwrotu
 • koszt wysyłki zeznania podatkowego do brytyjskiego Urzędu Skarbowego
 • koszt monitorowania rozliczenia
 • koszt korespondencji z brytyjskim urzędem
 • koszt operacji finansowych
 • koszt innych czynności finansowych.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%