Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Wielka Brytania - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zwrot podatku Anglia

Dokumenty wymagane przy zwrocie podatku określone są przez brytyjski urząd podatkowy. Jeżeli chcesz rozliczyć swój podatek i odzyskać pieniądze, które Ci się należą, to powinieneś zapoznać się dokładnie z poniższym wykazem dokumentów. Część z nich możesz otrzymać bezpośrednio z naszego biura. Mowa tutaj o formularzach i drukach, które należy wypełnić i odpowiednio podpisać. Możemy przesłać do Ciebie te dokumenty na wskazany przez Ciebie adres – korespondencyjny lub internetowy.

Pamiętaj, że dokumenty, które przesyłasz do nas muszą zostać przesłane listem poleconym lub kurierem. Jest to wymóg bezpieczeństwa, abyś miał pewność, że Twoje dokumenty na pewno do nas dotrą. W żadnym wypadku dokumenty zwrotne nie mogą być do nas przesyłane w formie elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy – dokument, który musisz dokładnie wypełnić i podpisać
 • umowa – przeczytaj dokładnie ten dokument, a następnie podpisz go czytelnie na 2 egzemplarzach


Dodatkowo trzeba dołączyć formularze brytyjskie, które muszą zostać przez Ciebie podpisane kolorem niebieskim, według wzoru podpisu jaki widnieje w Twoim dowodzie osobistym. Jest to wymóg urzędu brytyjskiego, którego należy przestrzegać.

 

Formularze brytyjskie, które należy dołączyć do wniosku to:

 • P85-1 – podpisz dokument w polu „Name”
 • P85 – podpisz dokument w polu „Your Signature” – ilość dokumentów P85 zależy od ilości wyjazdów do UK, jakie miały miejsce w latach, które są uwzględnione we wniosku rozliczeniowym
 • R38 – podpisz dokument w dwóch miejscach oznaczonych jako „Claimant's signature”
 • 64-8 – podpisz dokument w polu „Signature” – należy podpisać 2 egzemplarze tego dokumentu

Poza formularzami i drukami, na których koniecznym jest złożenie podpisu, należy także dołączyć dokumenty i kserokopie następujących dokumentów:
 • P45 – karta podatkowa, jaką otrzymuje się od pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy. W przypadku nieposiadania tego dokumentu możesz rozliczyć się na podstawie dokumentu P60, SoE lub Payslip.
 • P60 – karta podatkowa otrzymywana z urzędu po zakończeniu roku podatkowego.  W przypadku nieposiadania tego dokumentu możesz rozliczyć się na podstawie pozostałych dokumentów.
 • Statement of Earnings (SoE) – zaświadczenie o uzyskanym dochodzie i odprowadzonym do urzędu podatku w danym roku podatkowym. To odpowiednik druku P45.
 • Payslip – odpowiednik polskich pasków płacowych. Jeżeli nie posiadasz wymienionych wcześniej dokumentów to możesz rozliczyć się na podstawie payslipów. W przypadku zatrudnienia na przełomie dwóch lat podatkowych  koniecznym będzie przesłanie paska płacowego z końca marca rozliczanego roku podatkowego.
 • kserokopia dowodu tożsamości – może to być dowód osobisty lub paszport (strona ze zdjęciem). Pamiętaj, aby wykonane ksero było bardzo czytelne.

Przed wysłaniem wniosku do naszego biura wykonaj kserokopie wszystkich załączanych dokumentów. Jest to forma zabezpieczenia na wypadek problemów podczas doręczenia przesyłki, za co nasze biuro nie bierze odpowiedzialności.

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać na adres naszego biura z dopiskiem „zwrot podatku UK”.

Gdybyś miał jakieś pytania dotyczące dokumentów, skontaktuj się z nami.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%