Zwrot-Podatkow.pl - zwrot podatku USA - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zwrot podatku USA

Amerykański urząd federalny, jak i urząd stanowy bardzo wnikliwie weryfikują dane zamieszczone w dokumentach dołączonych do wniosku. Poprawnie skompletowany wniosek jest więc gwarancją szybszej wypłaty zwrotu należnego Ci podatku z USA. Dlatego dokładamy wszelkich starań, abyś korzystając z naszych usług, w łatwy sposób sprostał wszelkim wymaganiom nakładanym przez amerykańskie urzędy. Aby skompletować wniosek o zwrot podatku niezbędne będzie wypełnienie specjalnych formularzy, które możemy wysłać do Ciebie w postaci papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym przypadku jednak, będziesz musiał przesłane Ci dokumenty wydrukować samodzielnie).

Uwaga! Z uwagi na wymogi, jakie stawia przed rozliczającymi swoje podatki w USA amerykański urząd informujemy, że wszystkie dokumenty powinny być wypełnione kolorem niebieskim. Dodatkowo, składane na nich podpisy muszą być zgodne z tymi, które widnieją na kserokopii Twojego dokumentu tożsamości.

Do wniosku o zwrot podatku z USA należy dołączyć następujące dokumenty:
  • Umowa – prosimy o jej wypełnienie i czytelny podpis,
  • Formularz zgłoszeniowy – prosimy o jego dokładne i zgodne z prawdą wypełnienie oraz czytelny podpis,
  • 1040NR-EZ – prosimy o Twój czytelny podpis w polu „Signature”.

W przypadku odzyskiwania podatku stanowego, skontaktuj się z nami w celu pozyskania właściwego druku deklaracji.

Do wyżej wymienionych dokumentów dołącz również:
  • W2 – oryginał dokumentu
  • Paycheck – oryginał dokumentu, który dołączany jest w sytuacji, gdy nie posiadasz dokumentu W2 – najważniejszy jest ostatni Paycheck
  • kserokopię dokumentu Social Security Card
  • kserokopię dokumentu DS-2019 (dawniej oznaczony jako dokument IAP-66)
  • kserokopię wizy do USA (z paszportu)
  • kserokopię paszportu
  • kserokopię dowodu osobistego – dwustronna i na tyle czytelna, aby umożliwiała ona bezbłędne odczytanie wszystkich danych osobowych.

Uwaga! Radzimy, aby przed przesłaniem do nas oryginałów dokumentów potwierdzających Twoją pracę w USA, wykonać ich kserokopię dla siebie w celu ich zabezpieczenia na wypadek złego dostarczenia przesyłki. Nasze biuro podatkowe nie odpowiada za złe doręczenie dokumentów wywołane problemami ze strony doręczyciela.

W razie pytań dotyczących kompletowania dokumentów wymaganych przez amerykański urząd podatkowy, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%