Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Szwecja - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zwrot podatku Szwecja

Najważniejszym elementem całej procedury odzyskiwania podatku bez wątpienia są dokumenty. Na ich podstawie urząd w Szwecji dokonuje weryfikacji poprawności danych oraz wystawia decyzję podatkową. Za pośrednictwem naszego biura możesz w prosty sposób skompletować cały wniosek podatkowy. Część dokumentów możemy przesłać do Ciebie pocztą lub za pośrednictwem e-maila, natomiast resztę dokumentów zapewne posiadasz, gdyż otrzymałeś je  z urzędu lub od pracodawcy, u którego podejmowałeś zatrudnienie.

Aby rozliczyć zwrot podatku ze Szwecji wypełnij:
  • formularz zgłoszeniowy – uzupełnij go ze stanem faktycznym oraz czytelnie podpisz
  • umowa – którą po wypełnieniu należy czytelnie podpisać na dwóch egzemplarzach
  • pełnomocnictwo – należy czytelnie podpisać

Do wniosku o zwrot podatku ze Szwecji należy dołączyć:
  • oryginał KU-10 lub KU-13 (KU-14 w przypadku pobierania szwedzkiej emerytury,renty)– czyli szwedzkie karty podatkowe, jedną z nich otrzymasz po zakończeniu pracy od swojego szwedzkiego pracodawcy
  • oryginał Inkomstdeklaration – czyli rozliczenie ze szwedzkiego urzędu podatkowego (Skatteverket), które otrzymałeś na przełomie marca lub kwietnia roku następującego po zakończeniu zatrudnienia
  • wyraźna kserokopia Twojego aktualnego dokumentu tożsamości


W celu odliczenia kosztów zakwaterowania, wyżywienia  (tylko w przypadku samodzielnego ponoszenia tych kosztów lub potrącenia ich z pensji), prosimy o przesłanie:

  • potwierdzenia zapłaty czynszu za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, itd. Mogą to być również rachunki od wynajmującego lokal, potwierdzenia wpłat na konto, ostatni pasek z wypłaty.


Dla odliczenia kosztów dojazdu należy przedłożyć kopie biletów lotniczych, na prom,autokar, rachunki za paliwo w przypadku dojazdu autem.

 

Odliczeniu podlegają również wydatki na odzież roboczą oraz narzędzia, użytkowane przez pracownika  podczas zatrudnienia na terenie Szwecji. W tym celu do rozliczenia należy przedłożyć rachunki, faktury.

Pamiętaj, że wszystkie oryginalne dokumenty, które do nas przesyłasz powinny być bardzo dobrze zabezpieczone. Zawsze zachęcamy naszych Klientów, aby wykonywali kserokopie wszystkich oryginalnych dokumentów. Nasze biuro nie odpowiada za zaniedbania ze strony doręczyciela przesyłek. Dlatego też prosimy, aby dokumenty były przesyłane listem poleconym lub przesyłką kurierską.

W razie pytań lub niejasności co do dokumentów, prosimy o kontakt.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%