Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Norwegia - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zwrot podatku Norwegia

Do wniosku podatkowego musisz dołączyć odpowiednie formularze oraz oryginalne dokumenty. Na ich podstawie urzędnicy z norweskiego fiskusa będą mieli możliwość dokonania rozliczenia. Część dokumentów, które należy podpisać lub wypełnić według wytycznych zamieszczonych poniżej, możesz otrzymać od nas w formie papierowej lub elektronicznej. Resztę wniosku stanowią te dokumenty, które otrzymywałeś od pracodawców lub z urzędu.

 

Do wniosku należy dołączyć między innymi takie dokumenty jak:

 • umowa – uzupełnij dane osobowe i podpisz się czytelnie na 2 egzemplarzach,

 • formularz zgłoszeniowy – wypełnij go bardzo dokładnie i podpisz na obydwu stronach,

 • historia zatrudnienia – na tym dokumencie wyszczególnij bardzo dokładnie cały przebieg zatrudnienia w Norwegii i podpisz się czytelnie,

 • pełnomocnictwo – złóż swój czytelny podpis w zaznaczonym miejscu,

 • przekazanie zwrotu – wybierz odpowiedni dla siebie sposób przekazania pieniędzy, a także podpisz się czytelnie,

 • Bank account information (Kontoopplysninger) – w przypadku kiedy wybierzesz przelew na polskie konto bankowe jako opcję przekazania zwrotu podatku, wymagany będzie od Ciebie ten dokument. Dodatkowo na tym dokumencie należy uzupełnić wymagane pola, a także czytelnie się podpisać.

 • deklaracja podatkowa – dokument ten może być przydatny do rozliczenia w przypadku, kiedy nie otrzymasz z urzędu w Norwegii takich dokumentów jak Selvangivelse czy Tax Return. Dołączając deklarację do wniosku pamiętaj, aby podpisać ją w polu „Underskrift/Signature”.

 • Oświadczenie ZUS – jeżeli pracowałeś w Norwegii, ale Twój pracodawca odprowadzał składki ubezpieczeniowe w polskim ZUS'ie to będziesz potrzebował tego dokumentu. Oświadczenie musisz podbić u pracodawcy i możesz w tym celu wykorzystać np. druk E101 podbity przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce lub potwierdzenie z NAV – Norweskiej Organizacji Pracy i Polityki Społecznej.

 

Oprócz powyższych formularzy do wniosku należy dołączyć także takie dokumenty jak:

 • Selvangivelse lub Tax Return – formularze wstępne wystawiane przez norweski fiskus, dotyczące rozliczenia podatkowego z Norwegii. Dokumenty te podlegają korekcie w przypadku stosowania różnych ulg podatkowych.

 • Lonns-og trekkoppgave – dokument ten otrzymujesz od pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Jeżeli podejmowałeś pracę u kilku pracodawców, to od każdego z nich powinieneś otrzymać ten dokument. Zawiera on m.in. dane dotyczące uzyskanych dochodów w Norwegii u danego pracodawcy.

 • Arsoppgave – jest to wyciąg bankowy z konta, na którym wykazane jest saldo z dnia 31 grudnia w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. Dokument ten wydawany jest przez bank w Norwegii.

 • Lonnsslipp – odpowiednik polskich pasków płacowych, jakie otrzymywałeś w trakcie trwania zatrudnienia w Norwegii od swojego pracodawcy,

 • aktualne kody PIN.

 

Rozliczając swój podatek w Norwegii możesz także skorzystać z ulg podatkowych. Wiąże się to ze złożeniem dodatkowych dokumentów, o których więcej dowiesz się w dziale Ulgi podatkowe. Aby rozliczyć podatek z zastosowaniem ulgi zgłoś się do naszego biura, a nasi konsultanci po przeanalizowaniu stosownych dokumentów zastosują najlepsze rozwiązanie, które może przynieść Ci większy zwrot podatku.

Przed wysłaniem do nas oryginalnych dokumentów dobrze byłoby gdybyś wykonał ich kserokopie. Stanowić będą one zabezpieczenie w razie ewentualnych problemów na etapie dostarczenia przesyłki, za które nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku pytań dotyczących dokumentów podatkowych z Norwegii, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%