Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Niemcy - prowizje i opłaty

Opłaty zwrot podatku Niemcy

Nasza prowizja, którą pobieramy za odzyskanie Twojego podatku wynosi tylko 8,13% + VAT (10% z VAT) uzyskanej kwoty zwrotu. Jest to jedna z najniższych prowizji na rynku. Na wysokość opłaty składa się wiele czynników, między innymi:
  • wykonanie czynności dotyczących sporządzenia odpowiedniego wniosku podatkowego
  • sprawdzenie i dogłębna analiza dokumentów, które od Ciebie otrzymaliśmy
  • wstępna kalkulacja kwoty zwrotu podatku
  • sporządzenie wniosku do niemieckiego urzędu
  • korespondencja z niemieckim urzędem
  • monitorowanie Twojego rozliczenia  w celu jak najszybszego otrzymania decyzji podatkowej
  • tworzenie pism ponaglających i odwołań do niemieckiego urzędu podatkowego
  • przesłanie do Ciebie decyzji podatkowej
  • wykonanie wielu dodatkowych czynności podatkowo-finansowych mających na celu odzyskanie dla Ciebie zwrotu podatku z Niemiec.

Jeżeli masz jakieś pytania co do wysokości prowizji, bądź też jej obliczania poinformuj nas o tym.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%