Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Niemcy - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zwrot podatku Niemcy

Do odzyskania podatku z Niemiec wymagane są odpowiednie dokumenty, na podstawie których niemiecki fiskus dokona Twojego rozliczenia. Niektóre dokumenty z pewnością posiadasz, ponieważ na pewno otrzymywałeś je w trakcie podejmowania pracy lub zaraz po jej zakończeniu. Dokumenty te wystawiali Ci pracodawcy lub przesyłał je urząd. Są to najważniejsze dokumenty dla procesu całego rozliczenia, gdyż to właśnie w nich znajdują się informacje o legalności Twojego zatrudnienia w Niemczech, a także o wysokości uzyskanych przychodów. Niemniej poza tymi dokumentami, jest jeszcze część formularzy wymaganych przez niemiecki urząd, które możemy Ci udostępnić.

Rozliczenia podatkowego z Niemiec można dokonać nawet do 4 lat wstecz. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony nawet do 7 lat.

Do wniosku o zwrot podatku z Niemiec należy dodać następujące dokumenty:
 • umowa - przeczytaj dokładnie ten dokument, a następnie wpisz swoje dane osobowe w nagłówku i podpisz się czytelnie w polu oznaczonym jako „Zleceniodawca” (do wniosku podatkowego należy dołączyć 2 egzemplarze umowy)
 • dane osobowe - ten dokument jest bardzo istotny, gdyż zawiera szczegółowe informacje, które wymagane są przy rozliczeniu podatkowym; wypełnij go dokładnie i podpisz się czytelnie na obu stronach
 • zaświadczenie EU/EWR - fragment tego dokumentu oznaczony jako UE/EOG wypełnij w pozycji od 2 do 8, a następnie potwierdź zgodność danych w lokalnym urzędzie skarbowym; druk EU/EWR wypełnij zgodnie z danymi, które potwierdził urząd skarbowy, a następnie złóż swój podpis w polu oznaczonym numerem 19 (Twój podpis powinien znajdować się z lewej strony, natomiast podpis Twojego współmałżonka z prawej)
 • pełnomocnictwo - podpisz się czytelnie; na tym dokumencie podpisuje się także Twój współmałżonek w polu oznaczonym
 • zaświadczenie od pracodawcy (ZUS) - jest to dokument, który trzeba potwierdzić u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony w rozliczanym roku podatkowym; dokument ten zawiera informacje o wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne w danym roku rozliczeniowym
 • zaświadczenie od pracodawcy (miejsce pracy) - wypełnij ten dokument podając dokładny adres miejsca wykonywania pracy w Niemczech, a następnie potwierdź wiarygodność tych danych u pracodawcy, u którego podejmowałeś zatrudnienie w rozliczanym roku podatkowym
 • zaświadczenie o zameldowaniu - dokument ten wypełnij i potwierdź w odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania urzędzie meldunkowym
 • konto bankowe w Polsce - złóż swój podpis w lewym dolnym rogu tego dokumentu, a następnie potwierdź poprawność dokumentu w odpowiedniej placówce bankowej, w której posiadasz konto
 • deklaracja podatkowa Est - dokument ten musisz podpisać Ty oraz Twój współmałżonek w polu oznaczonym jako „Unterschrift(en)”.

Dodatkowym atutem złożenia dokumentów rozliczeniowych w naszym biurze jest możliwość skorzystania z różnych ulg, które przysługują osobom pracującym w Niemczech. W celu ustalenia szczegółowych informacji odnośnie ulg podatkowych, skontaktuj się z naszym biurem oraz dołącz do wniosku następujące dokumenty:
 • poświadczenie o nauce i kształceniu – jest to dokument, który dotyczy dzieci będących w trakcie procesu edukacji między 18 a 25 rokiem życia; dokument ten potwierdź w miejscu pobierania kształcenia przez Twoje dziecko,
 • zasiłek na dzieci - jest to dokument, który potwierdza MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej); dokument ten musi wypełnić oraz potwierdzić każdy z rodziców na osobnym egzemplarzu,
 • poświadczenie przeprowadzonych napraw/inspekcji - jest to dokument, który potwierdza mechanik; przed dokonaniem potwierdzenia dokumentu skontaktuj się z nami w celu uzyskania odpowiednich informacji potrzebnych do jego bezbłędnego wypełnienia,
 • oświadczenie o użyczeniu samochodu - jeżeli w trakcie rozliczanego roku podatkowego nie byłeś w posiadaniu samochodu, to ten dokument będzie od Ciebie wymagany; dokument ten wypełnia i podpisuje czytelnie właściciel samochodu oraz Ty jako użytkownik pojazdu (do wniosku dołącz także kserokopię dowodu rejestracyjnego użytkowanego pojazdu).

Wniosek dotyczący rozliczenia podatkowego musi być przesłany do urzędu w języku niemieckim. Dlatego też wszystkie dokumenty, których nie otrzymałeś z naszego biura, a zostały wystawione w języku polskim koniecznie musisz przesłać do tłumacza przysięgłego. Istnieje także możliwość skorzystania z oferty tłumaczenia, którą wykona nasze biuro. W celu uzyskania szczegółowych informacji i oferty dotyczącej tłumaczeń przysięgłych skontaktuj się z nami.

Aby Twój wniosek podatkowy był w pełni kompletny musisz dołączyć także poniższe dokumenty i kserokopie:
 • oryginały Lohnsteuerbescheinigung - czyli niemieckie zaświadczenia podatkowe
 • kserokopię dowodu osobistego - umożliwiającą dokładne odczytanie zawartych na dokumencie informacji
 • kserokopię prawa jazdy
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, który użytkowałeś i którym podróżowałeś z Polski do Niemiec (również wtedy, gdy samochód nie był Twoją własnością, a jedynie go od kogoś wypożyczyłeś)
 • kserokopię książki serwisowej użytkowanego samochodu
 • kserokopię dokumentów potwierdzających zameldowanie oraz wymeldowanie z terenu Niemiec
 • faktury za paliwo, bilety lotnicze lub autokarowe
 • kserokopię aktualnej decyzji rentowej (na dany rok podatkowy) lub kopię pierwszej decyzji emerytalnej; do dokumentu należy dołączyć także tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki.

Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy, abyś przed wysłaniem do nas wniosku wykonał kopie wszystkich oryginalnych dokumentów. My jako biuro podatków zagranicznych nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, zniszczenia lub niedostarczenie dokumentów przez firmy doręczycielskie. Dlatego też prosimy o przesyłanie dokumentów w formie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, ponieważ wtedy macie pewność, że dokumenty na pewno do nas dotrą.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące dokumentów wymaganych przez urząd niemiecki, skontaktuj się z nami.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%