Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Irlandia - prowizje i opłaty

Opłaty zwrot podatku Irlandia

Nasza prowizja za odzyskanie dla Ciebie podatku z Irlandii wynosi:
  • dla zwrotów poniżej 300 EUR: 41 EUR + VAT (50,43 EUR z VAT)
  • dla zwrotów powyżej 300 EUR: 7% + VAT (8,61% z VAT) uzyskanej przez Ciebie kwoty zwrotu, przy czym nie mniej niż 55 EUR + VAT (67,65 EUR z VAT).

Naszym celem jest odzyskanie dla Ciebie jak najwyższej kwoty zwrotu podatku. Co istotne dla Ciebie to fakt, że opłata za wykonaną usługę jest pobierana dopiero w momencie odzyskania przez Ciebie należnych pieniędzy z irlandzkiego urzędu. Prowizja, jaką pobieramy za zwrot podatku z Irlandii jest składową takich elementów naszej usługi jak:
  • pomoc w przygotowaniu pełnego wniosku,
  • weryfikacja poprawności dostarczonych przez Ciebie dokumentów,
  • wstępne oszacowanie kwoty zwrotu podatku,
  • wysyłka w Twoim imieniu pełnego wniosku do irlandzkiego urzędu,
  • pełny monitoring procedury rozliczenia podatku,
  • korespondencja z irlandzkim urzędem w razie wystąpienia niejasnych sytuacji (np. w sytuacji gdyby urząd wydał decyzję odmowną),
  • przekazanie zwrotu podatku pomniejszonego o kwotę prowizji,
  • wykonywanie dodatkowych czynności finansowych.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%