Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Irlandia - kalkulator zwrotu

Kalkulator zwrotu Irlandia

Dzięki kalkulatorowi podatkowemu możesz sprawdzić czy należy Ci się zwrot podatku z Irlandii oraz oszacować jego orientacyjną wysokość. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że ostateczną decyzję co do kwoty zwrotu podatku podejmuje urząd w Irlandii, więc prosimy nie bazować tylko i wyłącznie na wartościach wyliczonych na poniższym kalkulatorze.

Aby dokonać kalkulacji wysokości zwrotu podatku z Irlandii należy wpisać informacje we właściwe pola na formularzu oraz zatwierdzić ich poprawność, naciskając przycisk „oblicz”. Osiągnięte z kalkulacji dane nie powinny w znacznym stopniu odbiegać od kwoty zwrotu podatku oszacowanej przez urząd.

 

 

 

W przypadku, gdy chcesz abyśmy kalkulację przeprowadzili za Ciebie, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%