Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Irlandia - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zwrot podatku Irlandia

Skompletowanie wymaganych dokumentów i przesłanie ich w postaci wniosku do irlandzkiego urzędu umożliwi Ci staranie się o zwrot podatku z Irlandii. Nie musisz osobiście dostarczyć nam swoich dokumentów. Wystarczy, że je poprawnie skompletujesz i prześlesz bezpośrednio na adres naszego biura, a my zajmiemy się całą resztą.

Aby stworzyć pełny wniosek o zwrot podatku, oprócz dołączenia do niego dokumentów potwierdzających Twoją legalną pracę w Irlandii, musisz dołączyć do niego formularze, które otrzymasz od nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty e-mail. Otrzymane od nas dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, co w przypadku dokumentów wysłanych drogą elektroniczną wiąże się najpierw z ich samodzielnym wydrukowaniem.

 • Umowa –  prosimy, aby wypełnić swoje dane osobowe oraz złożyć swój podpis na dwóch egzemplarzach umowy
 • Formularz zgłoszeniowy – prosimy, aby go dokładnie wypełnić oraz podpisać

Irlandzki urząd wymaga przedłożenia przedstawionych poniżej dokumentów w celu starania się o zwrot podatku. Warto wiedzieć, że rozpatrywane są jedynie te dokumenty, które są czytelnie podpisane przez wnioskodawcę, a podpisy na nich są złożone w kolorze niebieskim.
 • Agent A – prosimy o Twój podpis w pozycji Signed
 • Agent Employer – prosimy o Twój podpis w pozycji Signed
 • Agent Link Notification – prosimy o Twój podpis w pozycji Signed – Client
  • Agent PRSI – prosimy o Twój podpis w pozycji Signed
  • Income Levy Refund Claim - prosimy o Twój podpis w pozycji Signature
 • P50 – prosimy o Twój podpis w pozycji Signature

Wniosek o zwrot podatku z Irlandii będzie pełny wówczas, gdy dołączysz do niego:
 • P45, P60 lub ostatni payslip – dokumenty te otrzymałeś w czasie swojego zatrudnienia w Irlandii. Należy je złożyć w wersji oryginalnej. W przypadku, gdy pracowałeś u wielu pracodawców  w Irlandii w ciągu jednego roku podatkowego, powinieneś złożyć dokumenty otrzymane od każdego z pracodawców. Jeżeli z kolei pracowałeś na przełomie dwóch lat podatkowych, wówczas prosimy Cię o dostarczenie dokumentu P60 lub payslip, który został wystawiony przez Twojego pracodawcę na koniec grudnia w pierwszym z dwóch lat podatkowych.
 • Kserokopia nadania PPS – w przypadku, kiedy nie posiadasz potwierdzenia nadania, wystarczy na formularzu zgłoszeniowym wpisać swój numer PPS.
 • Kserokopia dowodu osobistego – prosimy, abyś przesłał nam powiększoną, wyraźną i obustronną kopię dowodu, umożliwiającą bezproblemowe odczytanie danych zamieszczonych w dowodzie.

W związku z wysyłaniem do naszego biura oryginalnych dokumentów potwierdzających Twoje zatrudnienie w Irlandii, zalecamy, abyś przed ich wysłaniem, dla swojego bezpieczeństwa skserował sobie wszystkie oryginalne dokumenty na wypadek ich zgubienia lub zniszczenia w czasie przesyłki. Nasza firma nie odpowiada za szkody spowodowane przez doręczyciela przesyłki, dlatego zalecamy, aby dokumenty przesyłać do nas listem poleconym.

W przypadku pytań i niejasności związanych z dokumentami umożliwiającymi staranie się o zwrot podatku z Irlandii, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w naszej firmie.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%