Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Holandia - prowizje i opłaty

Opłaty zwrot podatku Holandia

Opłata za wykonanie usługi zwrotu podatku z Holandii może zostać pobrana przez nas na dwa sposoby:

  • prowizja pobierana w momencie składania wniosku wynosi 280 PLN brutto lub 319 PLN brutto - opłata wnoszona po zakończeniu rozliczenia podatkowego, potrącana z kwoty zwrotu. Uwaga: Powyższe opcje dotyczącą sytuacji, w której zwrot podatku jest niższy niż 650 EUR
  • prowizja pobierana po odzyskaniu zwrotu podatku – dla zwrotów wyższych niż 650 EUR wynosi 7% + VAT (8,61% z VAT), przy czym nie mniej niż 319 PLN brutto. Prowizja potrącona zostanie z kwoty otrzymanego zwrotu podatku. Pozostała część trafi zgodnie z poleceniem na wskazany przez Ciebie numer rachunku bankowego.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%