Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Holandia - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zwrot podatku Holandia

Sporządzenie pełnego wniosku o zwrot podatku z Holandii wymaga skompletowania odpowiednich dokumentów potwierdzających Twój pobyt i pracę w tym kraju. Ponadto, urząd podatkowy w Holandii wymaga wypełnienia dodatkowych formularzy, które udostępnimy Ci, wysyłając  je na adres e-mail lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

Do rozliczenia podatku z Holandii potrzebować będziesz:
 • ankiety personalnej – którą należy  podpisać oraz dokładnie wypełnić, podając wszystkie aktualne dane
 • umowy – jaką należy wypełnić oraz czytelnie podpisać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
 • listy załączników – na której należy wskazać, jakie dokumenty załączyłeś do wniosku oraz czytelnie podpisać,
 • konta bankowego – na jaki przekażemy Ci odzyskany zwrot podatku; prosimy o jego wypełnienie drukowanymi literami oraz czytelny podpis.

Do wniosku będą potrzebne również dokumenty, bez których urząd w Holandii nie rozliczy Twojego podatku. Ze względu na restrykcyjne podejście holenderskich urzędników prosimy, aby te dokumenty podpisane były przez Ciebie na wskazanych poniżej miejscach, w sposób identyczny jak ten widniejący w Twoim dowodzie osobistym albo paszporcie (na stronie ze zdjęciem).

 • Oproeping correspondentieadres –  prosimy o podpis w pozycji Handtekening
 • Opgaaf-Elektronische Handtekening – prosimy o podpis w ramce, w pozycji Uw handtekening
 • Wijziging Rekeningnummer – prosimy o podpis w pozycji Handtekening
 • Volmacht – prosimy o podpis w pozycji Handtekening volmachtgever na obu egzemplarzach dokumentu.

Ponadto, do wniosku należy dołączyć oryginały następujących dokumentów:
 • kserokopię nadania numeru So-Fi (obecnie BSN - Burgerservicenummer)
 • kopie Jaaropgaaf’ów, które otrzymałeś od wszystkich swoich pracodawców w Holandii
 • cztery wyraźne kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu – strona ze  zdjęciem)
 • kopie wszystkich PIT-11, PIT-40 ( w przypadku pobierania emerytury lub renty) – dokumenty te należy dołączyć w sytuacji, gdy uzyskałeś przychód w Polsce; z kolei  w przypadku uzyskania przychodu na terenie innego kraju, należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy z tego kraju.

Uwaga! Przed przesłaniem do nas powyższych oryginałów dokumentów radzimy wykonać  ich kserokopie w celu zabezpieczenia ich przed ewentualnymi problemami na etapie przesyłania do nas dokumentów za pośrednictwem doręczyciela.

Chętnie udzielimy pomocy wszystkim tym, którzy mają problem w zgromadzeniu lub wypełnieniu potrzebnej do rozliczenia podatku z Holandii dokumentacji. Prosimy o poinformowanie nas o chęci skorzystania z tej pomocy, kontaktując się z nami.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%