Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Dania - ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe zwrot podatku Dania

Korzystając z ulg podatkowych masz możliwość na etapie rozliczania się z duńskim fiskusem starać się o wyższy zwrot podatku z Danii. Możesz na nas liczyć w zakresie doradztwa najlepszego rozwiązania dla Ciebie. Podpowiemy Ci jakie o jakie ulgi podatkowe możesz się starać i jakich dokumentów będziesz z tego tytułu potrzebować. Poniżej w skrócie przedstawiliśmy główne, aktualnie obowiązujące w Danii ulgi podatkowe.

Ulga związana z kosztami dojazdu do pracy

Jeżeli:
 • Twoja droga do pracy w dwie strony przekracza odległość 24 kilometrów,
 • ponosisz lub ponosiłeś koszty dojazdu do pracy ( z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca pracy oraz z miejsca zakwaterowania w Danii do miejsca pracy) bez znaczenia na środek transportu i fakt, czy do pracy dojeżdżałeś sam czy z innymi osobami,
 • posiadasz paragony, faktury, rachunki lub bilety za przejazd, dokumentujące poniesione koszty,
 • to możesz starać się o tą ulgę podatkową.

Jej stawka wyznaczana jest co roku przez duński urząd podatkowy. Aktualnie możesz odliczyć do 2 DKK/km.Ulgę tą możesz stosować zamiennie z ulgą podatkową dotyczącą prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.

Ulga związana z kosztami za wyżywienie oraz zakwaterowanie

Jeżeli:
 • podejmowałeś w Danii pracę tymczasową,
 • w czasie zatrudnienia u duńskiego pracodawcy ponosiłeś koszty z tytułu świadczenia pracy, związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem,
 • posiadasz umowę najmu lokalu na terenie Danii,
 • posiadasz rachunki za zakwaterowanie oraz wyżywienie lub paski płacowe, w sytuacji kiedy koszty wyżywienia oraz zakwaterowania były potrącane z Twojej pensji,

 możesz starać się o tą ulgę podatkową.

Wysokość tej ulgi corocznie reguluje duński urząd podatkowy. Jej maksymalna wartość wynosi 50 000 DKK.

Ulga dla „Cross border”

Jeżeli:
 • jesteś tzw. „cross border”, czyli osobą przekraczającą granicę,
 • rozliczasz się ze współmałżonkiem, a jego dochód krajowy nie przekroczył 42 900 DKK (czyli około 24 000 PLN),
 • Twój łączny dochód w danym roku podatkowym w 75% został uzyskany w Danii,
 • dołączysz do wniosku akt ślubu na druku unijnym albo przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język duński lub angielski,
 • dołączysz do wniosku zaświadczenie o dochodach uzyskane w polskim urzędzie skarbowym, dotyczące dochodów Twojego współmałżonka oraz jego tłumaczenie przysięgłe język duński lub angielski,

Przy okazji gromadzenia wskazanych powyżej dokumentów, będziesz mógł dodatkowo starać się o ulgi podatkowe dotyczące:
 • składek na fundusze emerytalne, kapitałowe i inwestycyjne,
 • odsetek od zaciągniętych kredytów,

Należy pamiętać, że możliwość skorzystania z ulgi Cross border występuje najpóźniej do 1 czerwca roku kolejnego roku od zakończenia swojego zatrudnienia na terenie Danii.

Ulga podatkowa związana z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego

Jeżeli:
 • prowadzisz podwójne gospodarstwo domowe,
 • jesteś zameldowany pod tym samym adresem co Twój współmałżonek,
 • dołączysz do wniosku zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu wraz z wersją przetłumaczoną w sposób przysięgły na język duński bądź też angielski,
 • dołączysz do wniosku akt ślubu wystawiony na specjalnym unijnym druku lub też tłumaczenie polskiego dokumentu wykonane przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub duński,
 • to możesz starać się o tą ulgę podatkową.

Jest to ulga podatkowa przeznaczona dla osób, które prowadzą podwójne gospodarstwo domowe. Często stosuje się ją zamiennie z ulgą podatkową dotyczącą ponoszenia kosztów dojazdu do pracy.

Ulga związana z odsetkami od kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych
Jeżeli:
 • chcesz odliczyć odsetki od zaciągniętych przez siebie kredytów,
 • Twój dochód w roku podatkowym, który rozliczasz został w 75% uzyskany w Danii,
 • dołączysz do wniosku zaświadczenie z banku o wysokości odsetek od kredytów jakie zapłaciłeś w rozliczanym roku podatkowym wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język duński lub angielski; zaświadczenie musi zawierać takie elementy jak: nazwa banku, wysokość i rodzaj zaciągniętego kredytu, informacja o kwocie już zapłaconych odsetek od kredytu,
to możesz starać się o tą ulgę podatkową.

Korzystanie z tego rodzaju ulgi nie zawsze się opłaca, zwłaszcza gdy chcemy rozliczyć odsetki od kredytu hipotecznego, ponieważ w takim przypadku należy również uwzględnić w rozliczeniu 1% wartości Twojej nieruchomości, a wówczas może się to okazać niekorzystne dla Twojego rozliczenia.

W przypadku pytań stosowanych w Danii ulg podatkowych, zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%