Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Dania - prowizje i opłaty

Opłaty zwrot podatku Dania

Nasz prowizja obecnie należy do najniższych na rynku i jest gwarancją Twojego pełnego zadowolenia z rozliczenia podatkowego. Opłata za wykonaną przez nas usługę jest stała i wynosi 350 PLN netto (430 PLN z VAT).  Jest ona pobierana w momencie, w którym składasz wniosek w naszym biurze.

Na skutek zmian wprowadzonych maju 2012 roku dotyczących konieczności rejestracji rachunków bankowych w systemie NEM dla wypłat środków pieniężnych z instytucji publicznych, informujemy, iż dodatkowa opłata za zarejestrowanie konta bankowego klienta w NEMKonto to koszt 40,65 PLN netto (50 PLN z VAT). Opłata dotyczy osób rozliczających podatek za pośrednictwem naszego biura.

Jednorazowa opłata za rejestracje rachunku w NEMkonto  (bez złożenia wniosku o zwrot podatku w naszym biurze )to 80,49 PLN netto (99 PLN z VAT).

Kwota prowizji jaką pobieramy od Ciebie za wykonanie usługi duńskiego rozliczenia podatku jest stała zależy  między innymi od podejmowanych przez nas takich czynności jak:
  • dokładne zweryfikowanie pod kątem prawidłowości wszystkich dokumentów jakie nam przekażesz
  • sporządzenie odpowiedniego wniosku do duńskiego urzędu podatkowego
  • wykonanie wstępnej kalkulacji wysokości możliwej do odzyskania kwoty zwrotu podatku z Danii
  • przekazanie pełnego wniosku w Twoim imieniu do stosownego urzędu w Danii
  • monitoring przebiegu całej procedury rozliczania podatku, aż do chwili uzyskania pozytywnej decyzji podatkowej
  • przygotowanie odwołania w sytuacji otrzymania negatywnej decyzji podatkowej
  • korespondencja w  Twoim imieniu z duńskim urzędem
  • przekazanie odzyskanych dla Ciebie pieniędzy
  • inne czynności finansowe, które mają na celu uzyskanie dla Ciebie jak najwyższej kwoty zwrotu podatku.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%