Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Belgia - prowizje i opłaty

Opłaty zwrot podatku Belgia

Prowizja pobierana przez nasze biuro za wykonanie usługi przebiega dwuetapowo:
  • 1 etap – opłacenie z góry prowizji minimalnej wynoszącej 240 PLN + VAT (295 PLN z VAT)
  • 2 etap – uiszczenie opłaty uzależnionej od wysokości uzyskanego zwrotu w wysokości 12,5% + VAT (15,38 PLN z VAT) pomniejszonej o pobraną prowizję minimalną.

Na całościowy koszt prowizji za wykonanie usługi składa się kilka istotnych czynników, takich jak:
  • dogłębna analiza przesłanych przez Ciebie dokumentów,
  • przygotowanie zeznania podatkowego dla belgijskiego urzędu,
  • przekazanie pełnej dokumentacji oraz wniosku do belgijskiego fiskusa,
  • monitorowanie procedury odzyskiwania podatku,
  • korespondencja z belgijskim urzędem skarbowym,
  • inne czynności finansowo-podatkowe.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%