Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Belgia - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zwrot podatku Belgia

Dokumenty wymagane przy belgijskich rozliczeniach można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to grupa formularzy i druków, które musisz samodzielnie wypełnić i podpisać, a druga grupa to dokumenty jakie otrzymałeś od pracodawcy lub z urzędu, podczas odbywania stosunku pracy w Belgii.

Przypominamy, że z belgijskim urzędem rozliczyć się można maksymalnie do 3 lat po ustaniu stosunku pracy z belgijskim pracodawcą, dlatego nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku. Dzięki informacjom zawartym poniżej, dowiesz się jakie dokumenty muszą znaleźć się we wniosku.

We wniosku podatkowym muszą się znaleźć takie dokumenty jak:

 • umowa – którą musisz przeczytać i podpisać czytelnie na dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach,
 • ankieta personalna – którą musisz bardzo dokładnie wypełnić i podpisać
 • pełnomocnictwo 1 i 2* – które musisz podpisać czytelnie Ty oraz Twój współmałżonek w polu „Handtekening”
 • Volmacht 1 i 2* – który podpisać musisz Ty i Twój współmałżonek w polu „Handtekening van de klant” zgodnie ze wzorem podpisów jaki macie wpisany w dowody tożsamości
 • deklaracja* – którą podpisujesz Ty (po lewej stronie) oraz Twój współmałżonek (po prawej stronie) w polu „Unterschrift(en)”
 • lista załączników – gdzie zaznaczyć musisz odpowiednie informacje i podpisać się czytelnie

* Ilość wypełnionych i podpisanych dokumentów musi odpowiadać ilości rozliczanych lat podatkowych. Dla każdego roku podatkowego musisz złożyć osobno podpisany dokument.

Poza wymienionymi powyżej dokumentami należy załączyć także:

 • Loonfiche – czyli belgijską kartę podatkową, którą otrzymałeś od pracodawcy na zakończenie okresu zatrudnienia. Ilość kart jakie musisz załączyć do wniosku zależy od ilości pracodawców, u których pracowałeś w rozliczanym roku podatkowym.
 • Loonbrieft (Loonbon) – czyli odpowiednik polskiego paska płacowego, który otrzymywałeś w niewielkich odstępach czasowych od swojego pracodawcy (lub pracodawców) na terenie Belgii. Abyś mógł rozliczyć się na podstawie pasków płacowych pamiętaj, że musisz posiadać je wszystkie – jest to warunek konieczny.
 • druk Individuale rekening – czyli roczne zestawienie odcinków płacowych,
 • kserokopia (bardzo wyraźna) dokumentu tożsamości Twojego oraz Twojego współmałżonka – może to być ksero dowodu osobistego lub paszportu,
 • EU/EWR (druk dwujęzyczny) – czyli dokument, który musisz poświadczyć w urzędzie skarbowym, zawierający informacje o uzyskanych przez Ciebie i Twojego współmałżonka dochodach,
 • kserokopia PIT-36 oraz załącznik ZG lub PIT-37 podatnika oraz współmałżonka  –  dołącz na poświadczenie wysokości uzyskanych dochodów, jakie zostały osiągnięte w danym roku podatkowym
 • kserokopia numeru konta bankowego –  czyli dokumentu, który wystawia placówka bankowa, w której posiadasz konto. Dokument ten musi zawierać dane właściciela konta bankowego oraz kod SWIFT.
 • kopia nadania National Nummer (N.N.).

Jeżeli masz wątpliwości co do kompletowania dokumentacji potrzebnych do rozliczenia, skontaktuj się z nami. W razie niejasności służymy naszą wiedzą, pomocą i doświadczeniem.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%