Zwrot-Podatkow.pl - Zwrot podatku Austria - dokumenty wymagane we wniosku

Opłaty zwrot podatku Austria

W przypadku rozliczenia austriackiego pobieramy opłatę w wysokości 11,38% + VAT (14% z VAT) kwoty uzyskanego przez Ciebie zwrotu, jednakże kwota ta nie może być niższa niż 200 EUR brutto.

Dla osób, które nie po raz pierwszy rozliczają się poprzez nasze biuro przygotowaliśmy odpowiednią ofertę rabatową, którą znaleźć możesz w dziale Promocje.

Opłata za wykonanie usługi przez nasze biuro wiąże się z wieloma czynnościami, które musimy wykonać, abyś mógł odzyskać swój podatek. Niemniej jednak wysokość ustalonej prowizji jest na chwilę obecną jedną z najniższych jakie oferowane są na polskim rynku. W zamian za powierzenie nam swojego rozliczenia zyskujesz profesjonalizm, wiedzę, doświadczenie i gwarancję, że Twoje rozliczenie na pewno zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Aby przybliżyć Ci czego dotyczy prowizja za wykonanie przez nas usługi wiedz, że aby Twoje pieniądze trafiły na Twoje konto musimy wykonać wiele czynności takich jak:
  • udzielanie szczegółowych informacji dotyczących rozliczenia z austriackim urzędem
  • sprawdzenie i analiza wszystkich wymaganych we wniosku dokumentów
  • przesyłanie do Ciebie niezbędnych dokumentów wymaganych we wniosku
  • korespondowanie z urzędem w Austrii
  • sporządzenie i przekazanie pełnego wniosku rozliczeniowego do urzędu w Austrii
  • monitorowanie całej procedury zwrotu podatku
  • przekazywanie informacji dotyczących toku postępowania podatkowego
  • wiele innych czynności finansowo-podatkowych umożliwiających odzyskanie Twojego podatku

Gdybyś miał jakiekolwiek wątpliwości co do opłat i prowizji za wykonanie usługi, poinformuj nas o tym.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%