Zwrot-Podatkow.pl - Zasiłek rodzinny Austria - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zwrot podatku Austria

Dokumenty, jakie trzeba zamieścić we wniosku podatkowym są kluczowym elementem całego rozliczenia. Na ich podstawie urząd w Austrii dokona obliczeń i kalkulacji, po czym wyda stosowaną decyzję podatkową. Większość dokumentów potwierdzających legalność Twojego zatrudnienia na terenie Austrii powinieneś był otrzymać jeszcze w trakcie podejmowania pracy lub tuż po rozwiązaniu umowy z tamtejszym pracodawcą. Do oryginalnych dokumentów dołączyć trzeba także stosowne formularze i druki, w których zawarte będą ważne dla urzędu informacje. Dokumenty, które trzeba wypełnić samemu (dostępne w formie elektronicznej lub tradycyjnej) możesz otrzymać z naszego biura. Dzięki temu szybko zbierzesz potrzebną dokumentację, którą następnie będziesz mógł przesłać do nas.

 

Jeżeli przebywałeś w Austrii krócej niż 183 dni to do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 • dane osobowe - wypełnij dokładnie ten dokument i podpisz go czytelnie
 • umowa - wypełnij stosowne informacje na tym dokumencie i podpisz się czytelnie w polu oznaczonym jako Zleceniodawca (do wniosku dołączyć trzeba 2 egzemplarze umowy)
 • pełnomocnictwo - wypełnij i podpisz dokument w polu oznaczonym słowem „Unterschrift” (do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze pełnomocnictwa)
 • Lohnzettel - czyli dokument, który otrzymałeś od każdego z pracodawców, u których byłeś zatrudniony, służy on do rozliczenia podatkowego
 • Antrag - otrzymasz ten dokument od nas (będzie on wypełniony) w chwili, kiedy prześlesz do naszego biura wszystkie powyższe dokumenty. Wówczas zanieś go do urzędu skarbowego, gdzie zostanie on podstemplowany, a następnie odeślij go do nas na adres naszego biura.

 

Jeżeli przebywałeś w Austrii dłużej niż 183 dni to do wniosku dołącz następujące dokumenty:

 • dane osobowe - wypełnij ten dokument bardzo dokładnie i podpisz się czytelnie
 • umowa - wypełnij i podpisz w polu „Zleceniodawca” (do wniosku trzeba dołączyć 2 egzemplarze umowy)
 • pełnomocnictwo - wypełnij i podpisz ten dokument w polu „Unterschrift” (należy dołączyć 2 egzemplarze pełnomocnictwa do wniosku podatkowego)
 • zaświadczenie EU/EWR - wypełnij  i potwierdź poprawność dokumentu w urzędzie skarbowym; dokument ten po lewej stronie podpisujesz Ty, a po prawej Twój współmałżonek
 • zaświadczenie o zameldowaniu - dokument ten powinien zostać wypełniony przez Twojego współmałżonka oraz potwierdzony w urzędzie meldunkowym miasta lub gminy
 • zaświadczenie od pracodawcy (ZUS) - jeżeli Twój pracodawca odprowadzał za Ciebie składki ubezpieczeniowe do ZUS w Polsce, to wymagane jest załączenie do wniosku tego dokumentu; zawiera on informacje o wysokości odprowadzonych składek w rozliczanym roku podatkowym
 • konto bankowe w Polsce -wypełnij dokument i złóż swój podpis w lewym dolnym rogu
 • Lohnzettel - dokument potrzebny przy rozliczeniu podatkowym, który otrzymałeś od swojego austriackiego pracodawcy; w przypadku kilku pracodawców, dokumentów tych powinieneś mieć tyle, u ilu pracodawców byłeś zatrudniony w rozliczanym okresie.

 

Do dokumentów rozliczeniowych należy dołączyć także:

 • kserokopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego), która pozwoli bez żadnych przeszkód odczytać wszystkie zawarte na nim dane
 • kopię dowodu rejestracyjnego samochodu, który był Twoją własnością w rozliczanym roku podatkowym
 • kopie dokumentów, które potwierdzą Twoje zameldowanie oraz wymeldowanie z Austrii (jeżeli takie posiadasz)
 • faktury i rachunki za paliwo, bilety autokarowe lub lotnicze (jeżeli posiadasz)

Gdybyś miał jakiekolwiek pytania dotyczące dokumentów lub przygotowania wniosku podatkowego, skontaktuj się z nami.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%