Zwrot-Podatkow.pl - Zasiłek rodzinny Norwegia - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zasiłek rodzinny Norwegia

Składając wniosek w naszym biurze musisz pamiętać, że musi on zawierać dokumenty, na podstawie których zostanie wydana decyzja zasiłkowa przez urząd w Norwegii. Aby móc dokładnie przeanalizować poprawność wniosku, zapoznaj się z poniższą listą dokumentów i porównaj ją ze swoim wnioskiem. Jeżeli wszystkie, wyszczególnione poniżej, dokumenty w nim zawarłeś to znaczy, że wniosek został przez Ciebie poprawnie wypełniony.

 

Aby uzyskać zasiłek rodzinny z Norwegii należy dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

 • umowa - wypełnij ją i podpisz czytelnie w 2 egzemplarzach
 • ankieta personalna - wypełnij ją bardzo dokładnie i podpisz czytelnie
 • pełnomocnictwa - dokument ten czytelnie podpisujesz w dwóch 2-óch egzemplarzach
 • zaświadczenie  o zameldowaniu - dokument ten poświadczyć należy w odpowiednim urzędzie meldunkowym na terenie Polski; zaświadczenie musi zostać przesłane w tłumaczeniu na język angielski (dokument musi zostać przekazany do tłumacza przysięgłego)
 • zaświadczenie o (nie)pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce (dokument w języku angielskim musi zostać przetłumaczony przysięgle)

 

Do powyższych dokumentów dołączyć trzeba także następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka - dokument wydany na druku unijnym lub tłumaczenie przysięgłe
 • akt ślubu - dokument unijny lub tłumaczenie przysięgłe
 • kserokopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu (strona ze zdjęciem)
 • pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii (Registreringsbevis) od momentu, którego dotyczy wniosek oraz aktualne (kopia)
 • kserokopia umowy o pracę
 • kserokopia karty podatkowej (Skattekort) - zawiera ona bardzo istotne informacje, jak na przykład numer osobisty (fødselsnummer) lub tymczasowy (D-nummer), który otrzymałeś w Norwegii
 • zaświadczenie z przedszkola (wyłącznie dla celu odzyskiwania zasiłku opiekuńczego)-  dokument taki należy dołączyć tylko wtedy, gdy dziecko nie korzysta z całodniowego miejsca w przedszkolu  finansowanego całkowicie lub częściowo z dotacji publicznych. Całodniowe miejsce w przedszkolu oznacza, że dziecko przebywa tam przez  20 godzin tygodniowo lub dłużej. Jeżeli umówiony pobyt w przedszkolu jest krótszy, wysokość świadczenia może ulec obniżeniu. Dodatkowo należy potwierdzić ilość godzin, jakie w tygodniu przebywa dziecko w przedszkolu. Dokument ten musi zostać przysięgle przetłumaczony na j. angielski lub norweski.

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy Twoje wątpliwości i postaramy się doradzić Ci w najlepszy możliwy sposób.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%