Zwrot-Podatkow.pl - Zasiłek rodzinny Niemcy - prowizje i opłaty

Opłaty zasiłek rodzinny Niemcy

Prowizja, jaką pobieramy za wykonanie usługi wynosi 8,13% + VAT (10% z VAT) uzyskanej kwoty zasiłku. Kwota ta nie może być jednak niższa niż 150 EUR brutto (z VAT).

Opłata całościowa składa się z wielu czynności finansowych jakie musimy wykonać, abyś mógł otrzymać pieniądze z tytułu Kindergeld. Niemniej jednak koszt prowizji jaką pobiera nasze biuro jest jednym z najniższych na tle naszej konkurencji.

Do kwoty prowizji zaliczyć można takie czynności jak:
  • przekazywanie informacji dotyczących zasiłku rodzinnego z Niemiec
  • przesyłanie do Ciebie odpowiednich dokumentów
  • weryfikowanie i analizowanie otrzymanych od Ciebie dokumentów
  • tworzenie specjalnego wniosku, który przesłany zostanie do kasy rodzinnej w Niemczech
  • przesyłanie w Twoim imieniu pełnej dokumentacji do Familienkasse w Niemczech
  • monitorowanie przebiegu całej procedury
  • korespondencja z niemiecką kasą rodzinną oraz przesyłanie upomnień i ponagleń w przypadku przedłużenia się czasu wydania decyzji zasiłkowej
  • przesłanie do Ciebie decyzji zasiłkowej
  • wiele dodatkowych czynności finansowych, które pozwolą uzyskać Ci Kindergeld

Serdecznie zapraszamy do naszego biura oraz do składania wniosków dotyczących zasiłku rodzinnego. W przypadku wątpliwości lub pytań związanych z Kindergeld, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%