Zwrot-Podatkow.pl - Zasiłek rodzinny Niemcy - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zasiłek rodzinny Niemcy

Otrzymanie zasiłku rodzinnego wiąże się ze złożeniem w niemieckiej kasie rodzinnej odpowiedniego wniosku wraz z pełną dokumentacją, na podstawie której zostanie rozpatrzony wniosek zasiłkowy. Część wymaganych dokumentów na pewno posiadasz, a wszystkie inne możesz otrzymać bezpośrednio od nas. Możemy przesłać je do Ciebie poprzez e-mail lub pocztą tradycyjną. Wystarczy, że nas o tym poinformujesz.

Poniżej przedstawiamy spis wszystkich dokumentów, jakie wymaga niemiecka Familienkasse:
 • umowa - dzięki temu dokumentowi będziemy mogli rozpocząć całą procedurę starania się dla Ciebie o zasiłek rodzinny; podpisz dwa egzemplarze umowy w polu „Zleceniodawca”
 • ankieta personalna - przeczytaj, wypełnij i podpisz czytelnie ten dokument wraz z załącznikami A i B
 • Vollmacht – podpisuje podatnik w pozycji Unterschrift
 • Bescheinigung des Arbeitgebers - dokument ten musi zostać potwierdzony przez Twojego pracodawcę w Niemczech; w przypadku kiedy podejmowałeś pracę u różnych pracodawców, musisz posiadać osobne dokumenty dla każdego miejsca zatrudnienia
 • Antrag auf Kindergeld - podpisz się czytelnie po lewej stronie dokumentu, a Twój współmałżonek niech złoży czytelny podpis po prawej stronie dokumentu.

Aby uzyskać zasiłek rodzinny z Niemiec należy dodatkowo zamieścić następujące dokumenty:
 • Anmeldung - kserokopia dokumentu potwierdzającego meldunek w Niemczech
 • kserokopia Twojego dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu)
 • kserokopia dowodu tożsamości Twojego współmałżonka oraz dzieci
 • kserokopie europejskich aktów urodzenia dzieci
 • kserokopia umowy, karty ubezpieczeniowej, a także innych dokumentów (jeżeli takowe posiadasz), które dotyczą składek na ubezpieczenie-dot Gewerby
 • kserokopie decyzji podatkowych z niemieckiego Urzędu Finansowego do 4 lat wstecz - w przypadku ich braku dołącz kopie dokumentów Lohnsteuerbescheinigung i druków UE/EOG za okres, którego dotyczy wniosek
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą - kserokopia wpisu do rejestru (z niem. Gewerbe)

W przypadku dokonywania rozliczeń z niemieckim Urzędem Finansowym za pośrednictwem naszej firmy nie ma konieczności dostarczania druków decyzji podatkowych, Lohnsteuerbescheinigung oraz UE/EOG za lata, za które składasz wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego.

Dokumenty należy przesłać na adres naszego biura podatkowego w sposób bezpieczny, czyli jako list polecony lub przesyłka kurierska. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy lub straty związane z niedostarczeniem przesyłki, wynikające z zaniedbań i błędów doręczycieli.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytana dotyczące zasiłku rodzinnego z Niemiec skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań do tego, aby w jak najkrótszym czasie na nie rzetelnie i kompetentnie odpowiedzieć.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%