Zwrot-Podatkow.pl - Zasiłek rodzinny Austria - dokumenty wymagane we wniosku

Dokumenty zasiłek rodzinny Austria

Zasiłek rodzinny w Austrii można uzyskać po uprzednim przesłaniu do urzędu odpowiednich dokumentów. Ich opis znaleźć można poniżej. Pozwoli to na dokładne skompletowanie wniosku zasiłkowego. Kiedy już Ci się to uda, prześlij do naszego biura wszystkie dokumenty, a my dokonamy ich weryfikacji i poprawy oraz przygotujemy na ich podstawie odpowiedni wniosek, który zostanie przekazany do urzędu w Austrii. Na tej podstawie urząd wyda decyzję o przyznaniu lub oddaleniu wniosku i o ewentualnej wypłacie pieniędzy z tego tytułu.

Aby otrzymać zasiłek rodzinny z Austrii należy przede wszystkim załączyć następujące dokumenty:
 • umowa - wypełnij odpowiednie pola swoimi danymi i podpisz się czytelnie (we wniosku wymagane są 2 egzemplarze umowy)
 • ankieta personalna – wypełnij ją bardzo dokładnie, podając wszystkie dane, a następnie podpisz się czytelnie na dole dokumentu
 • pełnomocnictwa - na tym dokumencie podpisać musisz się Ty oraz Twój współmałżonek (we wniosku muszą znaleźć się 2 egzemplarze pełnomocnictwa)
 • zaświadczenie o zameldowaniu - jest to dokument, który musisz potwierdzić w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania urzędzie meldunkowym
 • poświadczenie o nauce - dokument ten potwierdza placówka edukacyjna, do której uczęszcza Twoje dziecko
 • zaświadczenie o (nie)pobieraniu zasiłku rodzinnego na terenie Polski (dokument ten dotyczy obojga rodziców)

We wniosku znaleźć się muszą także dokumenty takie jak:
 • akt urodzenia dziecka - dokument wystawiony na druku unijnym (tzw:europejski akt urodzenia)
 • akt małżeństwa - również wydany na europejskim druku (tzw:europejski akt małżeństwa)
 • E-card - austriacki numer ubezpieczeniowy
 • Meldezettel - potwierdzenie zameldowania na terenie Austrii
 • kserokopię Twojego dokumentu tożsamości - dowodu osobistego lub paszportu

Mając na uwadze bezpieczeństwo Twoich dokumentów zalecamy, abyś przed wysłaniem ich do nas sporządził kopie wszystkich oryginalnych i istotnych druków. Nasze biuro nie odpowiada za błędy lub problemy wynikające z nierzetelności firm doręczycielskich.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%