Reklamacja

Za pośrednictwem niniejszego formularza mogą Państwo zgłosić reklamację związaną z naszymi usługami. Prosimy o dokładne opisanie problemu, dzięki czemu będziemy mogli podjąć odpowiednie działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 

Numer rozliczenia nie jest wymagany, jeśli go Państwo nie pamiętają, wystarczą nam dane kontaktowe.

 

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%