Zwrot-Podatkow.pl - Prawa autorskie - informacje ogólne

Prawa autorskie

Uprzejmie informujemy, że serwis Zwrot-Podatkow.pl jest własnością jego autora, tj. firmy JUBIRA F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu. Prawa autorskie do całego serwisu, znajdującego się pod adresem internetowym http://www.zwrot-podatkow.pl należą tylko i wyłącznie do jego autora.

Działalność serwisu i prawa autorskie jego twórców podlegają ochronie – zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr 24 Poz. 83 ze zmianami). Dlatego też informujemy, że że informacje zawarte na stronie Zwrot-Podatkow.pl, takie jak: treść, zdjęcia, loga, ilustracje oraz pozostała zawartość całej witryny należą do firmy JUBIRA F.H.U. Wyjątek stanowią nazwy innych firm oraz materiały, które zostały użyte w celach informacyjnych lub za zgodą ich twórców. Wszelkie prawa autorskie dotyczące materiałów nie należących do JUBIRA F.H.U. określone zostały na stronach internetowych ich twórców.

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania materiałów zawartych w serwisie Zwrot-Podatkow.pl. Jakiekolwiek wykorzystanie elementów znajdujących się na naszej witrynie, tj. kopiowanie, duplikowanie, reprodukowanie, redystrybuowanie, zapożyczanie itp. bez zgody autora (firmy JUBIRA F.H.U.) jest surowo zabronione. Jakiekolwiek nadużycie praw autorskich do materiałów zawartych w serwisie będzie wiązało się z podjęciem odpowiednich kroków prawnych przez autora serwisu.

Dodatkowo zabrania się wykorzystywania i używania względem witryny Zwrot-Podatkow.pl jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania, które mogłoby zakłócić działanie serwisu. Zabrania się również przesyłania lub transmisji wirusów, pakietów skanujących pozwalających na przełamanie zabezpieczeń i uzyskanie dostępu do plików źródłowych witryny lub do jej serwera.

Jakiekolwiek nadużycie i niedostosowanie się do powyższych informacji może skutkować podjęciem działań mających na celu ochronę mienia i danych zawartych w serwisie Zwrot-Podatkow.pl

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%