Child Benefit - wszystko o zasiłku na dziecko w UK

Child Benefit

Child Benefit – wszystko o zasiłku na dziecko - część 1

Data dodania: 03.12.2013r.

 

W Wielkiej Brytanii świadczenia socjalne to jeden z najważniejszych elementów wspomagających gospodarkę. Ubiegając się o zasiłek mamy możliwość otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, które przeznaczyć możemy na dowolnie wybrany przez nas cel. Jednym z najczęściej pobieranych obecnie zasiłków jest Child Benefit, czyli świadczenie, które wypłacane jest na dziecko.

 

Poradnik ten został przygotowany z myślą o osobach, które mają na wychowaniu dziecko lub większą liczbę dzieci i chciałyby uzyskać wsparcie z brytyjskiego urzędu. Zanim jednak przejdziemy do sedna sprawy powinniśmy się dokładnie dowiedzieć czym jest Child Benefit i dlaczego tak wielu Polaków się o niego stara.

 

Child Benefit to zasiłek socjalny wypłacany co cztery lub w szczególnych przypadkach co dwa tygodnie osobom wychowującym dzieci. Nie trzeba być rodzicem dziecka, aby móc ubiegać się o świadczenie. Wnioskować może każdy, bez względu na dochód jaki uzyskuje na terenie Wielkiej Brytanii.

 

Komu przysługuje prawo do zasiłku na dziecko

Jak już wspomnieliśmy, o Child Benefit wnioskować może każdy kto ma na utrzymaniu dziecko. W szczególnych przypadkach można ubiegać się o zasiłek nawet jeżeli dziecko, na które chcemy uzyskać świadczenie nie mieszka razem z nami. W takim przypadku trzeba spełnić następujące kryteria:

  • należy łożyć na utrzymanie dziecka, a kwota ta nie może być niższa niż kwota przyznawanego zasiłku;
  • obecny opiekun dziecka, nie pobiera w danym momencie zasiłku na to dziecko

 

O Child Benefit możemy się starać gdy:

  • urodzi nam się dziecko,
  • zamieszkamy razem z dzieckiem, które będzie pod naszą opieką i w tym samym czasie nie jest już pobierany zasiłek na to dziecko przez innego opiekuna,
  • zaczniemy płacić na utrzymanie naszego dziecka, które mieszka z innym opiekunem, a kwota pieniędzy będzie równa lub wyższa niż kwota zasiłku,
  • zamieszkamy wraz z dzieckiem, które adoptowaliśmy.


W sytuacji, w której oboje opiekunów dziecka zechce starać się o zasiłek, wówczas tylko jedno z nich może uzyskać Child Benefit. Urząd w Wielkiej Brytanii bardzo restrykcyjnie podchodzi do wniosków zasiłkowych, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy związane z najmłodszym pokoleniem. Urząd chce mieć pewność, że wypłacane środki są pożytkowane w sposób właściwy i służą dobru dziecka. Dlatego też bardzo często poza standardową procedurą, osoby ubiegające się o Child Benefit proszone są o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o zasiłku na dzieci w UK? Koniecznie przeczytaj drugą część poradnika: Child Benefit – wszystko o zasiłku na dziecko - część 2

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%