Zwrot podatku z zagranicy: UK, Irlandia, Niemcy, Austria, Holandia, Norwegia, Belgia, Dania, Szwecja, USA.

Wyjaśniamy na czym polega opodatkowanie dochodów wypracowanych w Danii – cz.2

22.10.2014

Legalna praca oznacza podatki. Legalna praca w Danii oznacza jedne z najwyższych zobowiązań podatkowych w całej Unii Europejskiej. Podpowiadamy w jaki sposób z korzyścią dostosować się do regulacji podatkowych w Danii.

Zarówno duńscy rezydenci, jak i nierezydenci, jeżeli podejmują zatrudnienie w Danii są zobowiązani rozliczać się w tym kraju z podatku dochodowego. Więcej o statusie rezydenta można przeczytać w pierwszej części artykułu, czyli: Wyjaśniamy na czym polega opodatkowanie dochodów wypracowanych w Danii – cz.1


Podpisana między Polską a Danią umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to podstawowy akt prawny, informujący o tym, że polscy imigranci zatrudnieni u duńskich pracodawcach nie mają w obowiązku rozliczać się z dochodów uzyskiwanych za granicą podwójnie, tj. w Polsce oraz w Danii. W związku z tym, nadpłacony podatek dochodowy w postaci zaliczek na podatek odprowadzanych przez duńskich pracodawców w czasie trwania  stosunku zatrudnienia, można starać się odzyskać po zakończeniu pracy lub danego roku kalendarzowego w deklaracji podatkowej.


Zwrot nadpłaconego podatku z Danii jest możliwy do odzyskania zarówno, jeżeli dalej kontynuujemy zatrudnienie w Skandynawii (wówczas będzie on dotyczył danego zakończonego roku podatkowego, który w Danii jest taki sam jak rok kalendarzowy), albo po powrocie do Polski, po ustaniu stosunku zatrudnienia. W tym celu niezbędne będzie przygotowanie dokumentów potwierdzających wysokość odprowadzanych w Danii składek, jak również uzyskanych przychodów. Warto wiedzieć, że z możliwości odzyskania zwrotu podatku z Danii z roku na rok korzysta coraz więcej Polaków.

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%