Zwrot podatku z zagranicy: UK, Irlandia, Niemcy, Austria, Holandia, Norwegia, Belgia, Dania, Szwecja, USA.

Wyjaśniamy na czym polega opodatkowanie dochodów wypracowanych w Danii – cz.1

15.10.2014

Polacy pracujący w Danii płacą podatek dochodowy na rzecz skandynawskiego kraju oraz gminy, w której są zatrudnieni. Na jakie obciążenia podatkowego należy przygotować się, pracując w Danii?

Wszystkie osoby podejmujące pracę na terenie Danii mają obowiązek zapłaty podatku od uzyskanego wynagrodzenia. Dochody jakie w ten sposób spływają do duńskiego fiskusa przeznaczone są na system opieki socjalnej oraz usługi dla obywateli Danii. Dzięki temu w Danii funkcjonuje bezpłatna opieka zdrowotna, a także bezpłatny system szkolnictwa od szkół podstawowych po uczelnie wyższe. Ponadto, częściowo z funduszy podatkowych finansowana jest opieka nad dziećmi oraz młodzieżą, a także opieka stomatologiczna.


System podatkowy w Danii jest bardzo rozbudowany, a tamtejsze podatki należą do jednych z największych w Europie. Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych, czyli podatki bezpośrednie stanowią największą część wszystkich dochodów jakie wpływają do duńskiego budżetu.


Obowiązek podatkowy w Danii, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej jest ściśle powiązany z rezydencją podatkową. Kiedy przyjeżdżający do tego skandynawskiego kraju mogą liczyć na uzyskanie rezydentury?


Za duńskiego rezydenta podatkowego można uznać osobę, która wyraża chęć posiadania statusu rezydenta lub np. zakupi dom, wyrażając chęć stałego osiedlenia się w Danii. Ponadto, niejako bezpośrednio rezydentem duńskim staje się osoba, której pobyt na terytorium Danii przekroczy sześć kolejnych miesięcy.


Całość dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne oraz prawne posiadających miejsce pobytu lub siedzibę w Danii podlega duńskim ustawom podatkowym. Z kolei osoby, które go nie posiadają, są zobowiązane rozliczać się z duńskim urzędem skarbowym, jeśli uzyskają oni zarobki na terenie Danii.


Więcej na temat duńskich regulacji podatkowych można przeczytać w artykule: Wyjaśniamy na czym polega opodatkowanie dochodów wypracowanych w Danii – cz.2

Formularz zwrot podatku

  [pełna treść]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jubira F.H.U. moich danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności na potrzeby przygotowania dla mnie przez Jubira F.H.U. oferty na odzyskanie podatku. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Jubira F.H.U. z siedzibą w Sosnowcu oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

Najniższe prowizje netto

Anglia7%Norwegia350 zł
Irlandia7%Holandia7%
Niemcy8,13%Kindergeld8,13%